Qui som i com funcionem

 • Presentació de l’Entitat
L’AMPA del CEE Font de l’Abella de Girona és una Entitat que representa a les Mares i Pares del Centre d’Educació Espècial “Font de l’Abella” de Girona. En aquesta escola, actualment, hi ha matriculats 124 alumnes amb diferents tipus de discapacitats englobades en dos grans grups, nens amb Trastorn d’Espectre Autista (TEA) i nens amb discapacitats vàries de caràcter sever.

La Junta de l’AMPA està formada per un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i 3 vocals, així com l’assídua assistència a reunions i col·laboració activa en totes les activitats promogudes i proposades per l’AMPA d’un ampli grup de pares que no formen part de la junta. Tots som persones amb moltes ganes de fer coses per poder millorar la qualitat de vida dels nostres fills i ajudar-los a adquirir un nivell d’autonomia suficient que els hi permeti una vida una mica més plena i digna. L’esforç que tot això suposa, es veu recolzat al 100% des de la Direcció de l’Escola i per tot l’equip de Professionals i Tècnics del centre.

 • Funcionament de l’AMPA
Els representants de l’AMPA son escollits per l’Assemblea integrant de totes les Mares i Pares de nens de l’Escola, atenent a tot allò que prescriuen els nostres Estatuts.

Ens reunim una vegada al mes, i fem un seguiment de tots aquells projectes que d’acord amb l’Assemblea de la nostra Entitat s’han acordat com a prioritaris pel curs. Tanmateix, durant l’any proposem nous assumptes a iniciativa pròpia noves o d’altres Mares i Pares, que puguin ajudar a millorar la qualitat de l’estada dels nostres fills a l’escola sempre d’acord amb els objectius formatius de la mateixa.

En el decurs de l’any es porten a terme dues Assemblees on s’aproven, si s’escau, la tasca dels representants de l’AMPA, i totes les actuacions que s’han portat a terme, així com els pressupostos i la seva liquidació. Es presenten noves propostes per part de la junta i el que és més important, es recull l’opinió de totes les Mares i Pares assistents.

  • La junta
  Presidenta: M.Àngels Torrabadella Damuns  tresorer: Toni Riera Boada

  secretari: Xavier Boix Torrent


  vocals:

  Oriol Serra Guardiola

  Marc Montull Clemente

  Viviana Toro Muriel