La nostra Història

La història de la nostra entitat és un reflex de la de l’Escola a la que representa. Al Setembre de 1966, neix al C.P.E.E. Mater Dei per iniciativa de l’Associació Protectora del Disminuït “Àngelus”. D’acord amb l’ordre de creació del M.E.C. es per a donar resposta educativa a alumnes amb disminució psíquica lleugera i mitjana.

El Centre inicia la seva activitat en els locals de l’antiga parròquia de Sarrià de Dalt.

L’edifici actual de l’Avinguda Montilivi, es va inaugurar al setembre de l’any 1973 i els alumnes i personal docent es repartiren entre els dos locals, els de Sarrià de Dalt i els de l’Avinguda Montilivi.

A partir del curs 1985 – 1986, els alumnes i el personal docent es traslladen a l’edifici de l’Avinguda Montilivi on es porten a terme totes les activitats escolars. Els locals de Sarrià de Dalt deixen de funcionar com a Escola i l’Associació “Àngelus” els destina per a altres activitats (Centre de dia).

A l’octubre de 1998 té lloc el canvi oficial de nom passant-se a anomenar C.E.E. Font de l’Abella.

En l’actualitat és un Centre d’Educació Especial que atén alumnes del Gironès, Pla de l’Estany i part de la Selva, previ dictamen dels EAPS vist i plau de la Inspecció i resolució de la Delegació.