Objectius, projectes i activitats

 • Els nostres objectius
Complementar l’activitat de l’escola, aportant totes aquelles millores en la qualitat de l’estada dels nostres fills a l’Escola que puguin estar al nostre abast, ja siguin mitjançant una millor comunicació entre escola i pares, proposant millores en l’entorn o activitats complementaries a les escolars. Tot això amb una voluntat d’autofinançament i de generació de nous recursos financers per ser destinats a totes les millores proposades.
Projectes
 • Casal d’Estiu: Finalment i gràcies al suport de l’Ajuntament de Girona, el Consell Comarcal del Gironès i la Diputació de Girona, i la majoria dels Ajuntaments de cada nen participant i la Universitat de Girona, el Casal d’estiu ha estat una realitat de continuïtat. Una trentena de nens d’edats compreses entre els 3 i 18 anys, poden gaudir d’aquesta activitat un altre any.
 • Teràpia amb gossos: Des de l’AMPA es continua buscant el suport econòmic, des de empreses privades com es Tramuntana i també des de L'Obra Social de la Caixa, per mantenir i ampliar aquesta activitat que tan bons fruits dona en els nostres fills que reben la teràpia per l'empresa CTAC de Girona
 • Musicoteràpia
 • Relacionar-nos amb altres entitats del sector i amb DINCAT
Activitats realitzades durant el curs 2018/2019

A continuació us relacionem una sèrie d’activitats que l’AMPA ha desenvolupat durant l’exercici escolar 2018/19 donant suport i complementant les que son responsabilitat pròpia de l’Escola:

 • Curset de natació: Des de l’AMPA obtenim i gestionem tots els recursos necessaris pel seu funcionament i a més oferim orientació als pares per finançar-ho via beques. 
 • Festa de Nadal conjuntament amb l'escola: Per a tots els nens, familiars i personal del centre amb arribada dels Reis Mags amb els seus regals, esmorzar popular, rifa.
 • Esport adaptat amb el GEiEG: un dia a la setmana els nens/es participen en jocs esportius adaptats a les seves capacitats en grup a les instal·lacions de Palau.
 • MIRA Dansa: ens proposen 1 sessió setmanal on la música, el gest i els companys ajuden a millorar les destresses dels assistents.
 • AMB PAS FERM: jornada lúdico-esportiva organitzada per tres AMPES i les seves Escoles de comarques Gironines, amb un gran èxit de participació i una bona entesa entre els organitzadors i col·laboradors per recollir fons per projectes de l'Escola.
 • Xerrades periódiques: amb temes considerats d'interés per les famílies.
 • Assemblees: En el decurs de l’any també s’organitzen 1 o 2 assemblees en les que l’AMPA explica a tots els pares tot el que portem a terme i explicant l'estat de comptes.
 • Postals de Nadal i calendaris: Des de l’any 2008 l’AMPA es va engegar una nova iniciativa per tal de poder ajudar a finançar un Casal d’Estiu i altres activitats per a nens amb discapacitat. En el seu moment es van editar postals amb dibuixos fets pels nens de l’escola i s’han venut a empreses que fins i tot hi ha estampat el seu logo per felicitar als seus clients i a particulars. Darrerament es va incorporar un gran calendari de paret amb fotos dels nostres fills en les diferents activitats que fan.

  Fets dels darrers anys que ens sentim orgullosos:
   
  Cal destacar que l’any 2007, l’AMPA va aconseguir aportar un finançament addicional de 8.000€, a l’obtingut per l’Escola, que va permetre la construcció de l’actual pista poliesportiva que va tenir un cost total de 19.519€.

  Fets d'aquest últim curs a destacar: 
  • Teràpia amb gossos: Des de l’AMPA es va presentar un projecte a la Fundació Elsa Peretti sol·licitant un ajut per poder fer teràpia amb gossos, des de llavors portem a terme aquesta activitat que la realitza l'empresa CTAC. Últimament rebre suport econòmic de L'obra Social de "La Caixa" i també de l'empresa privada Tramuntana.
  Propers Reptes
  El proper curs l'encetarem amb la il·lusió de millorar tot el que ja hem aconseguit fins ara: Curset de natació, esport adaptat amb el Geieg, Capacitats per la Dansa amb Mira Dansa, Festa de Nadal, continuïtat del Casal d’Estiu, Assemblees, Musicoteràpia...