dilluns, 13 de juny de 2016

Renovar al DNI a discapacitats

Gràcies a la informació d'una mare de l'escola que s'hi ha trobat, ens va fer arribar aquesta possibilitat per fer el DNI, que pot facilitar el fer-ho d'una manera més adequada a les necessitats dels nostres fills/filles.
Ja fa temps que funciona una unitat mòbil de la Policia per renovar el DNI, us passem un article de La Vanguardia en el següent enllaç:

http://www.lavanguardia.com/local/girona/20140316/54403132273/renovar-el-dni-a-malalts-o-discapacitats-des-de-casa.html

L'enllaç amb la policia :

http://www.interior.gob.es/ca/web/servicios-al-ciudadano/dni/como-obtener-su-dni

Cap comentari: