divendres, 20 de juliol de 2012

SOBRE LA PROPOSTA DE REFORMA DE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA


Benvolgudes, a continuació us oferim un resum sobre els canvis més destacables previstos en la reforma de la llei de la Dependència.

En ser un tema d’incidència directe us demanen en feu la màxima difusió a les famílies.

  1. Copagament pels serveis: Fins ara, quedaven fora del copagament els beneficiaris amb uns ingressos inferiors a 17.000 euros anuals. Amb el nou sistema només en quedaran totalment exempts els que ingressin menys de 4.800 € anuals (400 € al mes).
Aquesta mesura provocarà que milers de persones en situació de vulnerabilitat econòmica hagin de fer front a un cost que no podran assumir.

  1. La retroactivitat passa de 6 mesos a 2 anys: L'Administració pot retardar-se fins a dos anys per tramitar l'expedient de l'usuari i concedir-li l'ajuda.
Si aquesta és una prestació econòmica, el dependent no rebrà endarreriments per aquest període.

  1. El govern deixarà de cotitzar a la Seguretat Social per aquelles persones que cuiden d'un familiar dependent.

  1. Disminueix en un 15% la prestació pels cuidadors familiars i s’establiran uns criteris mínims per poder ser cuidador d’un familiar amb dependència.

  1. Els dependents moderats no entraran al sistema fins a l'any 2015, un any més de retard.


Per a més informació, podeu consultar:

-      Declaracions del Conseller de Benestar Social i Família: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=155498&idioma=0&departament=1&canal=2
-      Nota de premsa de la Taula del Tercer Sector: http://www.tercersector.cat/noticia.asp?id=771

Esperant que sigui del vostre interès. Cordialment,

Eva Rossell López Cap de comunicació i Responsabilitat Social 
Dincat (Discapacitat intel·lectual Catalunya) Membre FEAPS 
Telèfon 93 490 16 88 | erossell@dincat.cat

dilluns, 16 de juliol de 2012

Sentència del TSJC quant a la compatibilitat de la Llei de la Dependència i el Servei de Teràpia Ocupacional


A TOTES LES ENTITATS ASSOCIADES

Benvolguts
Benvolgudes,

Em plau adjuntar-vos notícia apareguda als mitjans sobre la sentència del TSJC quant a la compatibilitat de la Llei de la Dependència i el Servei de Teràpia Ocupacional, creant jurisprudència a la reclamació del cobrament de la prestació.

Tanmateix us informem, per si us pogués interessar, que l’entitat que ha gestionat aquest cas és l’Associació pels drets Civils dels Discapacitats i llurs families, Sr. Antonio Moreno i el telèfon és el 658 655 684.

Ben cordialment,


Carme López Vigo Coordinadora àrea de gestió de recursos i serveis a les entitats 
Grup Dincat (Discapacitat intel·lectual Catalunya) Membre FEAPS Telèfon 93 490 16 88 | clopez@dincat.cat |  Mòbil  - 609 175 273


El TSJC abre la puerta a que miles de cuidadores familiares cobren el doble

  • Cataluña deberá pagar la prestación íntegra por un discapacitado empleado
  • Su familia la cobrará aunque el beneficiario trabaja en un taller ocupacional
El TSJC ha condenado a la Generalitat a pagar íntegramente la prestación de cuidador no profesional a una familia cuyo hijo discapacitado acude a un taller ocupacional, lo que abre la puerta a que miles de familias puedan reclamar el cobro del doble de lo que ahora perciben como prestación de dependencia.
La sentencia entiende que es compatible el cobro íntegro de la prestación con la asistencia del beneficiario a un taller ocupacionalconcertado porque la normativa sólo establece incompatibilidad si se trata de un centro de día.
El fallo ha sido dictado por la sala social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y revoca una anterior del juzgado social número 11 de Barcelona al entender que un taller ocupacional no es lo mismo que un centro de día, y por lo tanto no se puede disminuir el 50% la ayuda establecida por la ley.
La orden de la Generalitat que despliega la ley de la dependencia establece la incompatibilidad entre "prestaciones de análoga naturaleza y finalidad", por lo que define que las prestaciones de ayuda a cuidadores profesionales deben tener un descuento del 50% si el discapacitado se beneficia también de un centro de día.
Pero la sentencia señala que la orden 55/08 dice que "la limitación se aplicará sobre el servicio del centro de día, la intensidad del cual quedará reducida hasta un máximo de 80 horas mensuales".
El tribunal da la razón a Antonio E. y Luisa A., los padres de David, un joven de 29 años con disminución psíquica que en 2008 fue reconocido como beneficiario de la ley de la Dependencia con una situación de grado II nivel 2.
En 2010 el Programa Individual de Atención (PIA) le asignó "el copago por asistencia a centro de día de atención a personas con discapacidad y la concesión de ayuda económica para la atención de cuidadora no profesional, en suma mensual de 168,12 euros (la mitad de los 336,24 euros que le correspondería si fuera íntegra), designando para tal labor a su madre".
La familia, que lleva a su hijo a un centro ocupacional de Barcelona de carácter concertado, reclamó que la ayuda mensual tenía que ser íntegra y sin descuento porque los talleres ocupacionales no están previstos en la ley y no pueden considerarse compatibles con el cuidado familiar.
Aunque el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) defendió que los centros de día y los talleres ocupacionales "son una especie del mismo género", la sala dice que "no comparte la tesis" de la Generalitat.
El tribunal argumenta que los centros ocupacionales tienen por objeto "facilitar a sus destinatarios, mediante una atención diurna de tipo rehabilitador integral, los servicios de terapia ocupacional a través de un programa individual de rehabilitación orientado a su integración social". Por contra, define a los centros de día como "servicios de acogida diurna que proporcionan apoyo a las personas que necesitan organización, supervisión y asistencia en las actividades de la vida diaria y complementan la atención propia del entorno familiar".

Los centros de día, excluídos de la sentencia

El tribunal entiende que los centros de día complementan la labor familiar y por tanto les afecta la limitación reductora de la prestación, pero los talleres ocupacionales no están afectados por la incompatibilidad porque "persiguen una finalidad distinta orientada a la rehabilitación y no a cuidar, asistir o supervisar".
Así, el tribunal decreta el derecho de la familia a cobrar 336,24 euros mensuales por prestación para cuidador no profesional independientemente de la asistencia del joven a un taller ocupacional concertado y condena a la Generalitat a pagar esta cifra con efectos desde el 2008.
Según las asociaciones de discapacitados, esta resolución sienta jurisprudencia y abre la puerta para que miles de familias que cobran la prestación reducida al 50 % por llevar a sus hijos a talleres ocupacionales puedan reclamar también la paga íntegra.

dijous, 12 de juliol de 2012

Casal d'Agost 2012 Fundació Estany


Benvolguts i benvolgudes,

A partir d’avui ja estan obertes les inscripcions al Casal d’Agost 2012. Us adjuntem la circular informativa amb els dies de casal i les diferents modalitats.

Estem treballant amb la programació d’activitats. Us la farem arribar en breu.

Si esteu interessats en que el vostre fill/a, familiar, participi al Casal us podeu posar en contacte amb la Tina Estañol per fer la inscripció.

Atentament,
Fundació Estany
Una mostra d'art molt especial


dimecres, 11 de juliol de 2012

Rajoy escanya els ajuts de la llei de la dependència

Notícia del Diari El Punt Avui+

NOTA INFORMATIVA - JO EXISTEIXO

NOTA INFORMATIVA

Donada la demanda rebuda per tal d’obrir més temps el període de resposta de l’enquesta sobre el “TRÀNSIT DE L’ATENCIÓ EN PEDIATRIA A LA VIDA  ADULTA EN EL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT” s’informa a totes aquelles persones interessades en col·laborar-hi que el període de recepció continuarà obert fins al 31 de desembre de 2012.

Agrairíem a totes les Entitats i persones implicades que en facin divulgació per tal que tothom se’n pugui beneficiar.

Per qualsevol altre informació podeu recórrer als mitjans habituals: telèfon o correu electrònic.

NOTA INFORMATIVA
 
Dada la demanda recibida para ampliar más tiempo el período de respuesta de la encuesta sobre el “TRÁNSITO DE LA ATENCIÓN EN PEDIATRÍA A LA VIDA  ADULTA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD” se informa a todas aquellas personas interesadas en colaborar que el período de recepción continuará abierto hasta el 31 de diciembre de 2012.

Agradeceríamos a todas las Entidades y personas implicadas que hagan divulgación para que todo el mundo se pueda beneficiar.

Para cualquier otra información podéis  recurrir a los medios habituales: teléfono o correo electrónico.

"GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL TEMPS"

A TOTES LES ENTITATS

Benvolguts
Benvolgudes,

Us recordem que, durant aquest mes de Juliol tenim previst impartir la formació que a continuació detallem: "GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL TEMPS"  

Dates:  17 i 19 de juliol
Horari: de 9h a 15h (total 12h)

Lloc d'impartició: Dincat, c/Joan Güell 90

Aprofitem la ocasió per informar-vos que, el curs de “Finances per a Directius no Financers” que estava previst per aquest mes de Juliol, queda anul·lat per falta de quorum. Us informarem quan obrim una nova edició.

Aquestes formacions estan incloses en el Pla de formació 2012  dins el marc de la “formació bonificada”.  En els tríptics adjunts trobareu més informació detallada al respecte.
Gràcies per la vostra col·laboració.
Cordialment,

Carme López Vigo
Coordinadora àrea de gestió de recursos i serveis a les entitats
Grup Dincat (Discapacitat intel·lectual Catalunya) Membre FEAPS
Telèfon 93 490 16 88 | clopez@dincat.cat |  Mòbil  - 609 175 273