dissabte, 3 de juny de 2017

Convocatòria ajuts PUA 2017

S'ha obert la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió dels ajuts PUA de caràcter econòmic per al desenvolupament de les persones amb discapacitat, en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l'adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts, amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 2 d’agost de 2017.

Per veure les condicions de la convocatòria:
  •  Requisits
  •  Sol·licituds i terminis
  •  Documentació i altres
                                           cliqueu a l'enllaç: PUA 2017